Archive for the ‘Lolita’ Category

komş u kı zı

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

ben rambo 47 yaş ı ndayı m bu olay iki yı l &ouml nce oldu pc de &ouml rf yaparken tesad&uuml f bu siteye girdim &ccedil ok hoş uma gitti bende baş ı mdan ge&ccedil en birolayı yazmaya karar verdimbir g&uuml n pc baş ı nda otururkn komş umuz bize geldi yanı ndada 11yş ları nda bir kı zı var k&uuml &ccedil &uuml k kı z beni&ccedil ok sever hani sever dedimsede &ouml ylesine ben maynette okey oynuyorum k&uuml &ccedil &uuml k kı z ya ramazan amca her geldiğ imde okey oynuyorsun bu bilgisayarda baş ka birş ey yokmu dedi bende var kı zı m dedim olmaz olurmu her ş ey var neistersen ama sen daha k&uuml &ccedil &uuml ks&uuml n bazı ş eyleri g&ouml rmen iyi olmaz dedim ordan burdan konuş urken konu sex se geldi bende g&ouml rmek istermisin dedim evet dedi ama kimseye s&ouml ylemek yok aramı zda kala&ccedil ak diye sı kı sı kı tembih ettiktensonra sex tube diye siteye girdim orda lolita kı zları nası l siktikleri g&ouml r&uuml l&uuml yo bu arada komş u hanı mla balkonda oturuyolar neyse kı z bunları g&ouml r&uuml nce g&ouml zleri yerinden fı rlı ya&ccedil akmı ş gibi bakı yo dedim hoş una gittimi evet dedi sen daha &ouml nce b&ouml yle bir ş ey g&ouml rd&uuml nm&uuml diye sordum hayı r sadece babamla annem yatarken bir kere g&ouml rm&uuml ş t&uuml m dedi baktı m kı z kend&uuml nden ge&ccedil ti canlı sı nı g&ouml rmek istermisin dedim utanarak sadece hı hı dediiyi &ouml yleyse annenlere bir bak neyapı yolar dedim kı z koş arak gitti geldi balkonda konuş uyorlar dedi hemen kayı kapatı p nerdyse kalkmakta olan sikimi &ccedil ı kardı m kı z birden g&ouml r&uuml nce heyacanlandı yaklaş ı k 15-16 santim ama &ccedil ok kalı n bir sikim var sende onlar gibisevmek istermisin dedim utandı bende elinitutup sikimin &uuml stne getirdim yavaş yavaş okş amaya baş ladı hadi &ouml p onu dedim ben bilmemki dedi aha bunlar gibi yapa&ccedil aksı n dedim hı mı etti ama yavaş yavaş yalamaya baş ladı bende korkuyorum hani yakalanı rı z diye dedim sen yaring&uuml nd&uuml z gel daha rahat yaparı z olurmu dedim tamam dedi benim &ccedil o&ccedil uklar evde yoklar hanı mda iş e gidiyo o y&uuml zden rahat oluruz okeyleş tik bunlar gitti yarı nı d&ouml rt g&ouml zle bekliyom neyse g&uuml nd&uuml z 11 gibi kapı nı n zili &ccedil aldı hemen a&ccedil tı m batı m bu bu diyorum yaş ı k&uuml &ccedil &uuml k olduğ u i&ccedil in isim vermek istemedim.neyse bunu i&ccedil eri aladı m pc yi daha ayarladı m gelince hemen a&ccedil tı m hadi dedim onlar ne yaparlarsa bizde aynı sı nı yapalı m olurmu dedim tamam dedi benim ufaklı ğ ı &ccedil ı kardı m ağ zı na verdim pc de ne yaparlarsa aynı sı nı bana uyguluyo ama iş sokma iş ne gelince durduk &ccedil &uuml nk&uuml kı z k&uuml &ccedil &uuml k kı zlı ğ ı nı bozamazdı m dedim gel senle banyoya gidelim bunu soydum banyoya g&ouml t&uuml rd&uuml m memeleri yeni &ccedil ı kı yo ş eftali gibi baş ladı m bunu &ouml p&uuml p sevmeye kı zda bir amcı k var tarif edilmez baş ladı m yalamaya ben yaladı kca kı z kendinden ge&ccedil ti amı nı yalarken bir tarafdanda g&ouml t&uuml ne sabun s&uuml r&uuml p yavaş yavaş parmaklı yorum bunları yaparken baktı m kı z titriyo orgamz oluyo sonra bunu k&uuml vetin i&ccedil ine domalttim arkaya ge&ccedil tim biraz amı na s&uuml rtt&uuml m amı na s&uuml rterken g&ouml t&uuml n&uuml de geniş letmeye &ccedil alı ş ı yom kı z iyice sular seller gibi oldu dedim tam vakti geldi g&ouml t&uuml ne yavaş yavaş sokmaya baş ladı m ama ne m&uuml mk&uuml n girmiyo kı z bağ ı rsa konu komş uya rezil oluruz diye korkuyomda elimdekini ka&ccedil ı rmayı m diye herş eyi g&ouml ze aldı m kı zı n ağ zı nı bir elimle kapattı m diğ eriyle g&ouml t&uuml ne yerleş tirdim kası ndan sarı ldı m bir y&uuml klemdim kellesinisoktum.kı zdan bir&ccedil ı ğ lı k tamam bağ ı rma girdi artı k acı maz dedim milim milim girmeye baş ladı m daha yarı sı girmiş ti &ccedil ı kar amca canı m &ccedil ok yanı yo dedi bende biraz sabret ş imdi alı ş ı r dedim elime ge&ccedil miş bı rakmak istemiyorum neyse ora bura derken k&ouml k&uuml ne kadar girdim ama kı z kı vranı yo yavaş yavaş ileri geri yapmaya baş ladı m tabi g&ouml t k&uuml &ccedil &uuml k &ccedil ok sı kı yo benimde &ouml yle hoş uma gidiyoki anlatamam girip &ccedil ı karken alı ş tı artı k bağ ı rmak yok ı hlamlar tı slamalar yerini aldı bak g&ouml rd&uuml nm&uuml alı ş tı n dedim neyse kı zı boş alana kadar siktim sonra kı zı bi g&uuml zel yı kadı m tekrar pc nin bş ı na geldik yine kı zı n orası nı burası nı &ouml pmeye baş ladı m kutu gibi amcı k sulanı yo biraz yaladı m burdanda yapalı mmı dedim yokamca ordan olmaz dedi ama benimki terar ayaklandı masanı n &uuml st&uuml nde kı rem vardı bı raz g&ouml t&uuml ne s&uuml rd&uuml m y&ouml n&uuml pc ye dn&uuml k ş ekilde arkadan ku&ccedil akladı m koltağ a oturdumbunuda sikimin &uuml st&uuml ne oturtum bu sefer bağ ı rmadı ama yine zor girdi o otura dursun ben oufa&ccedil ı k memeleri ile oynamaya baş ladı m sonra bir elimlede kutu gibi k&uuml &ccedil &uuml k amı nı yanı bı zı rı nı okş uyodum kı zı bu ş ekilde bir daha boş alttı m kı z boş aldı kdan sonra bunu kucağ ı mda kotuğ un &uuml st&uuml ne dizlerinin &uuml zerine domaltı m i&ccedil ine boş alana kadar siktim kı zı bı raktı m kı z y&uuml r&uuml yemiyo kı zı tekrar banyoya g&ouml t&uuml rd&uuml m ba&ccedil akları nı g&ouml t&uuml n&uuml ovaladı m biraz kendine geldi tekrar aynı ş eyi yapmak &uuml zere anlaş tı k ş imdi 13 yaş ı nda herş eye alı ş tı zaman buldukca yine sikiş iyorum nereye kadar giderse ama kı zlı ğ ı nı hala bozmadı m ilerki g&uuml nlerde isterse onuda yaparı m.iyi sikiş meler dileğ i ile esen kalı n.

sevgilimle doyumsuz gecem

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

merhabalar ben hande 20 yaş ı nda 1.73 bynda 57 kiloda sarı sa&ccedil lı kumral g&uuml zel ve zengin bi aile kı zı yı m anlatacğ ı m hikaye 2 g&uuml n &ouml nce ger&ccedil ekleş ti 1 haftadı r konuş tuğ um berkeyle tatil i&ccedil in gittiğ im bodrumda tanı ş tk kendisi esmer 1.82 boyunda 72 kiloda yakı ş ı klı bi gen&ccedil tir plaja beraber gider ve denizde onun bana dokunması nı bi sekilde sağ lllardı m o kadar gzl &ouml p&uuml ş &uuml yorki dili adeta ağ zı mı n i&ccedil inde d&ouml n&uuml yor perş embe g&uuml n&uuml saat 04:52 sı raları nda odama geldi 4 tane birayla biraya bayı lı rı m zaten aldı m i&ccedil eri ger&ccedil i birada i&ccedil emedim ama neyse kapı dan girer girmez dudakları ma yapı ş tı bende sadece mavi sexy i&ccedil &ccedil aması rları ondaysa kı sa bi ş ort heryerimi &ouml p&uuml yor adeta &ccedil ı ldı rtmak istiyormuş gibiydi yataga fı rlattı ve g&ouml ğ &uuml slerimden baş layarak amı ma kadr yalayarak indi ikimizde bi yandan &ouml p&uuml ş &uuml yor bi yandanda birbirimizi soyuyorduk ve nihayet &ccedil ı rı l&ccedil ı plak kaldı k 21 cm lik yarrağ ı beni kudurttu ve onu bi anda yutmak istedim hemen &ccedil &ouml kt&uuml m diz &uuml st&uuml ve yalamaya baş ladı m sa&ccedil ı mı tutuyor ve iice bastı rı yordu adeta vacum gibi &ccedil ekiyordum ve sertleş tikten sonra ilk g&ouml t&uuml mden sikecekti biz krem yerine sampuanlaa yaptı k ve daha rahat oluyo 10 dk kadar g&ouml tten sikti sonra y&uuml z &uuml st&uuml duvara dayadı tek bacağ ı mı eline aldı ve yarrağ ı nı amı ma s&uuml rtmeye baş ladı ve birden ş lak die i&ccedil ime girdi hı zlı hı zlı i&ccedil imde gidip gidip geliyor sokup sokup &ccedil ı kartı yordu sonra yataga ge&ccedil tik tekrar devam ettik saat 06:40 banyoya girdik bide k&uuml vette sikti amı mdan gelem sı vı ları yallı yor dilini sokuyorrdu sonra banyodan &ccedil ı ktı k &ccedil ok g&uuml zeldi tekrar yapmayı istiyorum o olmasada baş kası yla

evlilerde seve bilir

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

mrb arkadaş lar ismim fatih olduk&ccedil a yakı sı klı biriyim size daha 1aylı k hı kayemı anlatacagı m eskı kayı n pederı mle bı cafede oturuyorduk o sı rada kayı n pederı mı n sewgı lı sı nı n kı zı leyla masamı za geldı ben daha once 1 kere g&ouml rm&uuml ş t&uuml m. baya buyum&uuml ş el sı kı stı k bana sı gara uzattı son sı garası nı alacak deyı ldı m hemen bı bakkala girdim hem kendı me hem ona sı gara aldı m cı karken yandakı magazada bı elbı se takı ldı gozume askı lı ve oldukca sex ı dı hemen aldı m leylaya sı garayla bı rlı kte bı paket ı cı nde hedı yemı werdı m cok mutlu olmustu ama ı cı nde ne war merak edı yodu buda yuzunden okunuyordu. bı ze gı delı mı leyla dedı m kac gundur ewde yanlı zı m yumurta yemekten sı kı ldı m bana sı cak bı seyler yap dedı m oky dı
ewe gı ttı k leyla hemen aldı gı m elbı seyı gı ydı ı nanı lmaz guzel gorunuyordu elbı seı n buyusunu bozması n dı ye hafı fte bı makyaj yapmı stı cok guzeldı gercekten ama bı zı m aramı zda hı c bı rsey yoktu ona nası l yaklaş acaktı m bı lmı yordum mutfakta bana bı seyler hazı rlı yodu bende yanı na gı derek . bugunume renk kattı gı n ı cı n tesekkurederı m leyla dedı m ve sarı ldı m oda sı msı kı bana sarı lı yordu ve oylece kaldı k ben onu o benı bı rakmı yodu boyle oluncada bı zı m canavar sertlesmeye baslamı stı leylada bunu hı ssedı nce kendı nı bana dogru ı yı ce bastı rı yordu bende bundan cesaret alarak leylanı n dudakları na yapı stı m sankı bı r butun olmustuk hı c bı tmesı n allahı m dı yordum bu an sonra once el sonra dudak sonra bı rbı rı mı zı wermı stı k bı rbı rı mı ze banyoya dogru suruklenı yorduk ustumuzu cı karmadan dusun altı na gı rdı k leylanı n elbı sesı butun vucut hatları nı ortaya cı karmı stı ve okadar sex gorunuyordukı o elbı selerı cı karmaya tahakatı m kalmamı stı goyuslerı nı emmek deyı l yutuyordum adeta banyoda yere uzandı k leylanı n kı lodunu ı ndı rdı m amı o kadar guzel gorunuyordukı hı c ı cı ne gı rmeden baksam yeterdı yalamaya basladı m leyla sadece hı zlı hı zlı nefes alı yordu 1.0 one gecmelı ydı m vede ole oldu leyla orgazm olmustu ama hı c bı pesformans kaybetmeden devam edı yordu ben artı k baska seyler dusunmeye calı sı yordum bosalmamak ı cı n cunku daha leylanı n ı cı ne dahı gı rmemı stı m leyla gel askı m ı cı mde hı ssetmek ı stı yorum senı dedı ve ı cı ne gı rdı m sankı ı cı nde bı kor vardı yanan sı cacı k anam allahı m bosalmamam lazı mdı kendı mı sı kmaya baslamı stı m daha ı lk dalı sı mda bı sure sonra gı ttı o bosalma muhabbetı ve adeta sorf yapı yordum ı cı nde daha hı zlı daha hı zlı ı cı me bosal aş kı m dı yordu ama yok asla cunku hamı le kalması hı c ı ş ı me gelmezdı leylayı yuz ustu cevı rdı m banyodah sac kremı nı aldı m ve leylanı n g&ouml t delı yı ne ı yı ce surdum sonra barmagı mla delı yı buyutmeye calı sş tı m leyla askı m yapma hı c denemedı m acı r deye oyun bozanlı k yapı yordu ben hemen ı sı n buyusu bozulması n dye ensesı nde opucuk yagdı rı yordunm hı c acı mayacak sen dur deyı yı nde ben cı kı cam dı sarı dedı m ve leylanı n delı yı ne dayadı m sı kı mı kafası nı zorladı m leyla sı kı yodu got delı gı nı rahat ol askı m sı kma kendı nı gevsek bı rak dedı m leyla dedı klerı mı yapı yodu ve ewt iş te leylanı n ı cı ndeyı m leyla ı nlı yodu ama zewkm ı acı mı bı lmı yordum cı karayı mmı askı m deyı yı mde hayı r dewam et dı yordu sok askı m sok dı yordu bu nutuklar benı ana zor anlar yasatı yordu cunku tadı nı cı kartmak ı stı yordum o gotun gı derek hı zlanmı stı m ve sonuna kadar sokuyordum bu nası l bı duygu allahı m bı an aynada kendı mı gordum canavara donmustum gozum bası m kaymı s ejderha gı bı boyuruyordum ve son sanı yelerı mdı leyla bosalacagı mı hı ssedı p kendı nı bana dogru bastı rı yordu ve bı r patlama oldu leylanı n ı cı nde sankı kan kaybedı yordum sureklı bosalı yordum hayatı mı n en zuzun bosalması nı yasadı m sankı kaş ları mda bı rı oturuyor bu ne agı rlı k kı zı n ustunde kaldı m ı namı yorum ı cı mden butun organları mı boş alttı lar sandı m aman allahı m leyla ı yı mı sı n aş kı m dı yodu kulagı ma ben sadece yorgun ve mutlu bı rı ydı m o an kendı mı toparlamaya calı stı m cunku bu normal bı bosalma olmamı stı benı m ı cı n tekrar dusa gı rdı k bı rlı kte suyun altı ndan hı c cı kmak ı stemı yordum su benı dı nlendı rı yordu oylece otordum duş ta ı ssı z adam gı bı sessı z sakı n leyla benı malup etmiş tı durum 1. 1 di ama ben dagı lmı stı m leylayla devam edı yoruz ama hı c oyle olmuyor artı k ı lkler hep farklı dı r benı mle sohbet etmek ı steyen bayan erkadaş lar msn eklesı nler ekol_cocuk@windowslive.com

liseli baldı zı m (2)

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm arkadaş lar…daha &ouml nce yazdı ğ ı m liseli baldı zı m ger&ccedil ek hikayesinin son b&ouml l&uuml m&uuml nde ” gecenin tekrar yaş anması i&ccedil in fı rsat kolluyorum” demiş tim. iş te o fı rsat ge&ccedil en hafta ger&ccedil ek oldu…gece 3 sı raları nda su i&ccedil mek i&ccedil in uyanmı ş tı m. baktı mki baldı zı m uyumamı ş erkek arkadaş ı ile mesajlaş ı yor. yanı na gidip niye uyumadı ğ ı nı sordum.. biraz ateş i olduğ unu, uyuyamadı ğ ı nı s&ouml yledi…alnı na baktı m hakikaten biraz ateş i var… hemen ateş d&uuml ş &uuml r&uuml c&uuml ila&ccedil verdim. ardı ndan iki tane ı slak bezi alı p birini alnı na koyup g&ouml ğ &uuml slerinin &uuml st tarafı na koydum… elimlede &uuml zerine &uuml zerinden ovalamaya baş ladı m…bi ara elimi s&uuml tyeninin &uuml st tarafı ndan g&ouml ğ &uuml slerine doğ ru kaydı rdı m.. sesini &ccedil ı kartmadı … bende biraz iş i ilerletip elimi tamamen s&uuml tyeninin i&ccedil ine soktum baş ladı m g&ouml ğ &uuml slerini okş amaya…y&uuml z&uuml nde hafif bir g&uuml l&uuml msemeyle beraber heyecanlanmı ş tı .. sesini &ccedil ı kartmayı p akı ş ı na bı rakmı ş tı .. sonra s&uuml tyenini tamamen &ccedil ı kartı p g&ouml ğ &uuml slerini emmeye yalamaya baş ladı m..itiraz eder gibi oldu ama vazge&ccedil ti. &ouml p&uuml ş meye baş ladı k….seviş elimmi dedim tamam ama iliş kiye girmek yok dedi.. sonra bacak arası na ge&ccedil tim.. k&uuml lotunu indirip amı nı yalamaya baş ladı m… amı iyice gevş eyip sulanmı ş tı ….. biraz yaladı ktan sonra titreyerek boş aldı …sonra bende soyunup &uuml zerine &ccedil ı ktı m… sikimi amı nı n &uuml zerinde gezdirmeye baş ladı m.. acayip zevk alı yodu ki balı k bibi kı vranı yodu altı mda … sikiş mek istermisin dedim yok olmaz mahvoluruz dedi.. peki deyip devam ettim. uzun bir m&uuml ddet seviş tikten sonra bende boş aldı m.. sonra ikimize toparlandı k… sabah olduğ unda olayı ikimizde unuttuk..fakat aramı zdaki samimiyet kat kat arttı … bi dahaki sefere arkadan sikicem baldı zı mı ve onuda sizlerle paylaş ı cam..msn: xxqweraxx@hotmail.com

Elifimmmmmm

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

selam arkadaş lar ben 18 yası ndayı m adı m ufuk iliş kiye girdiğ im kiş inin adı elif odaha lise 1 e yenı ge&ccedil ti ama bunda yas farketmez bence neyse konuyu uzatmadan konuya giriyim elifle nette tanı stı m ve bı zı m burada oturduqunu orendı m elifle uzun bi s&uuml re konustuk Arkadası Se_a benden hoslandı qnı s&ouml ledi bende elifle konustum benden hoslanı yormusun dedim evet dedi ama ben cı ktı qı m t&uuml m kı zlarla herş eyi yasadı m buqune kadar sen qelemezsin bana dedim qelirim dedi ve elifle birq&uuml n arkadas bir ev ayarladı arkadası Se_a da qeldi arkadası mla se_a takı ldı benlede elif biz yatak odası na qecmiş tik ve konusmaya basladı k ve ben dudaqı na yapı stı m sonrada yataqa uzandı k ellemeye falan basladı m sonrada zaten ben elife hadi diyince elif yok falan dedi ilk bulusmamı z olmaz dedi bende 1 hafta sonra cumartesi q&uuml n&uuml saat 9 da bizim ewde bulusalm dedim tamam dedi ve elif geldi gene se_a yla qelmiş ti se_a benı m baska arkadası mı bekliyordu o qittikten sonra herş ey basladı zaten elif ufak olması na ragmen cok tatlı ve azdı rı cı sexy bir v&uuml cuda sahipti elifle saatlerce &ouml p&uuml ş sem &uuml ş enmem cok tatlı ydı c&uuml nki oda benı istiyordu biliyorum ve elif altı ma yattı kulaqı na sessizce ne zaman izin vercen dedim &ouml ndenmi arkadanmı dedi ben arkadan dedim tamam dedi ve pantolonunu indirdim cok tatlı bi kalcası wardı elledim baya bi sonradan acı yı cakmı derken ben birden soktum alı stı rmadı m bile bilerek yaptı m baqı rı sn zevk versin diye elif inlemeye basladı ve elif azmı stı zaten sonra baktı m elif kucagı ma oturdu beny ataga uzandı m sonra zaten kendı lı qı nden onden verdi ve kanama basladı ama aldı rmı yordu ama cok zevkliydi elife seslendim yeter diye azı nı qetir dedim napı caksı n dedi bende azı nı qetir q&ouml z&uuml n&uuml kapa elinide uzat dedim elif elini uzattı eline werdim kendi 31 cektirdi diqer elide amı nda kası yordu sonra azı nı yaklastı r dedim yaklastı rdı ve azı na bosaldı m ama cok fenaydı saatlerce kac posta yaptı mı zı n haddi hesabı yoktu ve her cumartesi saat 9 da elif bizde halan devam ediyoruz …

baş lı ğ ı n &ouml enmi yoq ki &ouml nemli olan icraat:) oku we g&ouml r:)

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

mrb uzun zamandr burası nı takip ediorum we bende baş ı mdan bi olayı anlatmaya karar werdm..
ben bursada oturuorum 22 yaş ı ndaym yakı ş ı klı carizma biriyimdr her t&uuml rl&uuml ş ekliş m herzaman wardr oratmları sewerm neyseee uzatmı ı m

yazlı ğ a gitmiş tm orda eski bi arkadaş ı mı g&ouml rdm ve yanı nda ikitanede bayan arkadaş ı wardı benimle bursaya d&ouml nmesini s&ouml lediii bende baş tan istemedm sonra kabul ettm ki iiki etmiş im :D neysee yanı ndaki bayan arkadaş bana iş atmaya baş ladı e onunla biraz yakı nlaş tk o gece ayrı ldk ondan aradan bi ka&ccedil g&uuml n ge&ccedil ti tlfn etti bana g&ouml r&uuml ş mek istedğ ini s&ouml ledi kı zda 18 yaş ı nda tam bi lolita bende tmm dedm g&ouml r&uuml ş elm akş am oldu aldm onu birlkte otrmaya baş ladk yawaş yawş elimi bacakları na g&ouml trdm we &ouml p&uuml ş meye baş ladk &ccedil ı lgı nlar gibi seviş iodk o an &uuml zerimizi soydk &ccedil ı rı l&ccedil ı uplak olduk o benim uafaklı ğ ı yalamaya baş ladı bi anda 69 pos&uuml syonuna ge&ccedil tik birbirimizi yalamaya baş ladk ama kı ss zewkten &ccedil ı ldı rı o ağ zı mı n i&ccedil ine onun ı slanmı ş amı nı n suları akı odu daha fazla dayanamadı zatenm hadi baş layalm dedi yawaş yawaş i&ccedil ine aldı beni daracı k amı vardı i&ccedil inde baş aladm gidip gelmeye &ccedil ok zewkliydi biraz daha hı zlandktan sonra ikimizde boş aladk banyoyo gidip bi duş aldk birlik bu sefer banyoda baş ladı k onun o muhteş em amı na klozete domaltarak girdim sabaha kadr bu b&ouml yle s&uuml rd&uuml … &ouml zetlke bukaadr :) baş ka bi hikayede g&ouml r&uuml ş mek &uuml zere

arkadaş ı mı n bacı sı

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

ben 18 yaş ı ndayı m adı m sercan benim en iyi arkadaş ı m abdullahı n kı z kardeş iyle &ccedil ı kı yorum adı hasret oda hemen hemen benim yaş ı mda ama m&uuml thiş sexiydi k&ouml ydeki herkes ona hastaydı ben abisiyle olan samimiyetimden dolayı ewlerine gidip gidip geliyordum onun i&ccedil in ben herkesten biraz daha ş anslı ydı m neyse g&uuml nlerden pazardı ma&ccedil ı mı z vardı hasret ve abisi ewde tekti annesi ve babası yoktu arkadaş ı m telefon a&ccedil &ccedil tı ve ma&ccedil a gidelim dedi bende yorgunum dedim ve ma&ccedil a gitmedim hasret telefon a&ccedil tı ve beni ewe &ccedil ağ ı rdı bende gittim i&ccedil eri girdim mini bir ş ort giymiş ti ve &uuml st&uuml nde ince bir badi vardı s&uuml dyen giymemiş ti memelerinin ucu belli oluyordu oturduk ve konu bir anda sexe geldi hi&ccedil sex yaptı nmı dedi ben ewet ama hi&ccedil biri senin kadar sexi değ ildi dedim sen hi&ccedil yaptı nmı dedim o da hayı r sadece porno seyrettim dedi o sı rada kalkı p yanı ma gelidi ve dudakları ma yapı ş tı deliler gibi seviş iyordu ayağ a kalkarak ş ortunu yavaş &ccedil a soymaya baş ladı m oda benim fermarı mı a&ccedil tı ve yalamaya baş ladı m&uuml tiş biş eydi baya bi yaladı ktan sonra sende benimkini yala dedi yaamaya baş ladı m zevkten &ouml lmek &uuml zereydi &ccedil ı ğ lı k atı yordu koskocaman yarrağ ı mı &ccedil ı kartarak kal&ccedil aları nı n arası na gezdirmeye baş ladı m ve yavaş &ccedil a g&ouml tten itekledim ve bağ ı rmaya baş ladı neyse her hı zlanmaya baş ladı ğ ı mda &ccedil ı ğ lı k atı yordu sonra g&ouml ğ &uuml slerinin arası nda yarrağ ı mı gezdirdim ağ zı na aldı ve boş alacağ ı n zaman s&ouml yle dedi bi ka&ccedil defa git gel yaptı ve boş aldı m b&uuml t&uuml n spermleri ağ zı na aldı ve yuttu ger&ccedil ekten m&uuml tiş ti…

Gamze ye Ders &Ccedil alı ş tı rı rken

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Merhaba ! Ben Lise ikinci sı nı f &ouml ğ rencisiyken baş ı mdan ge&ccedil en bir anı mı paylaş mak istiyorum. Bundan yaklaş ı k 4 yı l &ouml nceydi. Bahar ayları nı n gelmesiyle okulda iyice bunalmı ş tı k ama son yazı lı ları n yaklaş ması y&uuml z&uuml nden elimiz kolumuz bağ lı okula gelmekteydik. Eh havaları n ı sı nması yla da kı zlarda g&uuml zelleş meye baş lamı ş lardı . Kı sa etekler, &ccedil orap giymeyenler, &ouml n&uuml biraz daha a&ccedil ı lsa diye beklediğ imiz g&ouml mlekler… O zamanlar sı nı fta Gamze diye bir kı z vardı . Kı zı g&ouml rseniz tam bir afet ! Sarı uzun sa&ccedil ları , yeş il g&ouml zleri, g&ouml mlekten fı rlayacakmı ş gibi duran g&ouml ğ &uuml sleri ve ta gibi bir g&ouml t&uuml vardı . Sı nı ftaki erkeklerin ben dahil neredeyse hepsi onu becerdiklerini hayal ederlerdi. Gamzeyle aramı z fena sayı lmazdı . Benimde derslerimin o zamanlar iyi olması nedeniyle ders &ccedil alı ş tı rma bahanesiyle buluş maya karar vermiş tik. Gamze nin ailesi bir ka&ccedil aylı ğ ı na yurtdı ş ı nda oldukları i&ccedil in evde yalnı zdı . Bir ka&ccedil g&uuml n okul &ccedil ı kı ş ları nda &ccedil alı ş tı ktan sonra hafta sonu tekrar &ccedil alı ş mak i&ccedil in kararlaş tı k. Hafta sonu geldiğ inde evlerine gittim. Kapı yı &ccedil aldı m ve bekledim. Kapı yı Gamze a&ccedil mı ş tı . &Uuml zerinde pembe bir sabahlı k vardı . İ &ccedil ine s&uuml tyen giymediğ i i&ccedil in g&ouml ğ &uuml sleri belli oluyordu. Onu &ouml yle g&ouml r&uuml nce sikim taş gibi olmuş tu kendimi zor tutuyordum. Selamlaş tı ktan sonra i&ccedil eri &ccedil ağ ı rdı . Derse oturmadan &ouml nce salonda oturduk. Ondan g&ouml zlerimi alamı yordum. Gamze de onu s&uuml zd&uuml ğ &uuml m&uuml farketmiş ti. G&ouml zlerim yava&ccedil a g&ouml ğ &uuml slerinden o muhteş em amı na doğ ru kayı yordu. Gamze doğ rulup yanı ma geldi. Ona &ccedil ok &ccedil ekici olduğ unu ve ondan &ccedil ok hoş landı ğ ı mı s&ouml yledim. Yavaş &ccedil a dudakları na dokundum. Sonra sarı lı p dudakları mı dudakları na yaklaş tı rdı m ve k&uuml &ccedil &uuml k bir &ouml p&uuml c&uuml k kondurdum. O sadece susuyordu benim cesaretim dahada artmı ş tı b&ouml ylece. Bu defa dudakları nı emmeye baş ladı m. Yavaş yavaş Gamze de karş ı lı k vermeye baş lamı ş tı . Islak ve ateş li &ouml p&uuml ş melerden sonra dilim dudakları ndan boynuna doğ ru kaymaya baş lamı ş tı . Dilimin ucuyla tenine dokunarak onu keş fediyordum. Yavaş yavaş yalı yor, ufak &ouml p&uuml c&uuml kler konduruyordum. Sonra boynundna yavaş &ccedil a omuzları na indim. Dilimle gezinirken sabahlı ğ ı nı n askı ları nı yavaş &ccedil a aş ağ ı kaydı rdı m. Sabahlı ğ ı &uuml zerinden sı yrı lmı ş , ayakları na kadar inmiş ti. Gamze karş ı mda sadece siyah tangası ile duruyordu. Onu yavaş &ccedil a kanepeye yatı rdı m. Kanepede tekrar ateş li bir ş ekilde &ouml p&uuml ş meye baş lamı ş tı k. Dillerimiz adeta dans ediyor, dudakları mla dudakları nı emiyordum. Bir yandan &ouml p&uuml ş &uuml rken &ouml teki yandan da ellerimle g&ouml ğ &uuml slerini okş uyordum. Uzun bir s&uuml re &ouml p&uuml ş t&uuml kten sonra dilimle aş ağ ı doğ ru indim ve g&ouml ğ &uuml slerini yalamaya baş ladı m. G&ouml ğ &uuml s u&ccedil ları sertleş miş ti ve muhteş emlerdi. G&ouml ğ &uuml slerinden sonra yavaş yavaş g&ouml beğ ine indim. Orda oyalanı rken tangası nı n &uuml st&uuml nden amı nı okş uyor ve yavaş yavaş tangası nı &ccedil ı karı yordum. Tangası nı &ccedil ı karttı ktan sonra dilim sonunda amacı na ulaş mı ş tı . Artı k amı nı n dudakları nı yalamaya, emmeye baş lamı ş tı m. Sonra dilimle kesik kesik dokunarak klitorisine indim. Orayı yalı yor, emiyor, dudakları mla tutup hatta arada nazik&ccedil e ı sı rı yordum. Gamze iyice inlemeye baş lamı ş tı . Dilim yavaş yavaş dudakları nı n arası na doğ ru kaymaya baş lamı ş tı , amı nı n kokusu bir harikaydı , artı k dilim amı nı n en hassas b&ouml lgelerinde dolaş ı yordu. Gamzenin zevk suları gelmeye baş lamı ş tı . Ben ise yalamaya devam ediyordum. Gamze nin inlemeleri iyice artmı ş tı elleriyle baş ı ma bastı rı yor bende o gazla daha &ccedil ok yalı yor artı k dilimle amı nı sikiyordum. En sonunda titreyerek boş aldı ama daha yeni baş lı yorduk. Bu sefer gamze beni soymaya baş lamı ş tı &uuml zerimdeki t-shirt &uuml &ccedil ı karttı ktan sonra kemerimi &ccedil &ouml zd&uuml ve pantolonumu a&ccedil ı p aletimi &ccedil ı karttı . Artı k sikim taş gibi olmuş tu ilk &ouml nce baş ı nı yalamaya baş ladı . Sonra taş akları mı emip diliyle t&uuml m sikimi boylu boyunca yalayarak yukarı &ccedil ı ktı sonra tekrar baş ı na geldi ve ağ zı na almaya baş ladı . Tamamı nı ağ zı na alı yor emiyordu. Ben zevkten deliye d&ouml nm&uuml ş t&uuml m. Ağ zı na boş aldı ktan sonra uzun uzun t&uuml m menilerimi yuttu. Sonra yalamaya devam edip inen sikimi tekrar kaldı rdı . Artı k ikimizde sabredemiyorduk. onu tekrar kanepeye uzandı rı p bacakları nı araladı m. Amı ı slaktı yavaş &ccedil a sikimi s&uuml rtmeye baş ladı m. Gamze iniltiler arası nda “N olur i&ccedil ime gir seni i&ccedil imde hissetmek istiyorum ” diye yalvarı yordu. Ben ise yavaş &ccedil a baş ı nı sokup &ccedil ı kartmaya baş ladı m. Gamze artı k “Hadi sik beni n olur !” diye yalvarmaya baş lamı ş tı . Artı k ikimizinde sabredecek g&uuml c&uuml kalmamı ş tı . Yavaş &ccedil a i&ccedil ine girip &ccedil ı kmaya baş ladı m. Ben girip &ccedil ı ktı k&ccedil a Gamze inliyordu. Bir yandan sikerken bir yandan da g&ouml ğ &uuml slerini okş amaya baş lamı ş tı m. Gamze artı k ” daha hı zlı hadi ” diye inlemeye baş lamı ş tı . Bende iyice hı zlanmaya baş lamı ş tı m. Girip &ccedil ı ktı k&ccedil a g&ouml ğ &uuml sleri de Gamze nin iniltileriyle beraber oynuyordu. Gittik&ccedil e daha hı zlı girip &ccedil ı kmaya baş lamı ş tı m. Artı k inlemeyi bı rakmı ş &ccedil ı ğ lı k atı yordu. Sonunda ikimizde boş aldı k. Sonra Gamze yi tekrar &ouml pmeye baş ladı m ve onu &ccedil evirerek domalttı m. L&uuml tfen arkadan yapma diye yalvarmaya baş lamı ş tı . Ben ise onun o muhteş em g&ouml t&uuml n&uuml sikmeden bı rakmamakta kararlı ydı m. Yavaş &ccedil a elimi t&uuml k&uuml r&uuml kleyip &ouml nce sikimi sonra da Gamze nin o harika g&ouml t&uuml n&uuml ı slattı m ve yavaş &ccedil a parmakları mı sokup geniş lettim. Gamze kendini kası yor yapma diye yalvarı yordu. Ben bir elimle yavaş &ccedil a amı nı okş uyor diğ er elimlede g&ouml t&uuml n&uuml parmaklı yordum. Artı k o da kendini serbest bı rakmı ş tı . Sonra sikimin baş ı nı dayadı m ve g&ouml t&uuml ne k&ouml kledim. Baş ı girdiğ inde &ccedil ı ğ lı k attı ben ise onu duymamazlı ktan gelip devam ettim. Artı k tamamen g&ouml t&uuml ne girmeyi baş armı ş tı m. Biraz bekledikten sonra girip &ccedil ı kmaya baş ladı m. Gamze &ccedil ı ğ lı klar atarken 5 dakika kadar sonra i&ccedil ine boş almı ş tı m. İ ninceye kadar i&ccedil inden &ccedil ı kmadı m. O g&uuml nden sonra sı k sı k buluş up seviş iyoruz.

teyze kı zı nı zorla

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

funda bnı m teyze kı zı mdı r.179 boyları nda sarı sı n 81 kı lo cı warı nda 23yasları nda balı k etlı dekolte gı yı nen sexı bı rı dı r bu olay tamamı yla gercek we bası mdan 3 ay &ouml nce gectı
bizim ewe glmı sı tı onu dı k memelerı nı kalcası we &ouml zellı kle amcı gı bnı azdı rı ordu o aksam bı zde kalmı stı we aksam uyudugu zaman agzı na bı r bant cektı m yatagada bagladı m hemen soyundum we tabı kı onuda soydum aman yarabbı t&ouml be bu nası l bı r w&uuml c&uuml t cı lgı na d&ouml nd&uuml &uuml mm we hemen memelerı nı yalamaya basladı m yawas yawas asagı lara dosru ı ndı m we amı yenı tras edı lmı sı tı amı na bnı m22lı gı s&uuml rt&uuml rce azmı stı we bn hemen daldı m i&ccedil eri cok sı caktı we bayag bı r zorladı ktan sonra gzlerı nden yas gelı odu bı r bosaldı mm sı ra gt&uuml ndeydı ı ı ı ı gectı m alta hı zlı ca gı t gel bı de oraya bosaldı m artı k karsı cı kmı ordu bna baktı m gt&uuml bayago acı lmı s buz getı rdı m 5-10 dk buzla gt&uuml n&uuml n arası nı oksadı ktan snra bı r daha grdı bu defa cı glı klar ı cı nde kalmı ssstı we h&uuml ng&uuml r h&uuml ng&uuml r aglı orduuu we bı r penı s b&uuml y&uuml t&uuml c&uuml kullandı ktan snra bnı m alet esek kadar olmustu amı na bı daha grdı m bosaldı m we bı r oglum olacak her gn tekrar tekrar skı orum neresı uygyn olursa oglm byuyunce bı rlı kte becerecezz sexı anası nı ı ı kudugunuz i&ccedil in tsekkur

İkiz kızları becerdim

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Slm ben mert 16 yaşındayım bursa’dan yazıyorum benim hikayem köyde geçti ben akrabamda kalmak için köye girmiştim ve o yaşlı olduğu için ikiz kizlar köyden ona yardıma gelirlerdi çok güzel oldukları için hep onları düşünüp 31 çekerdim bir gün onlardan biri uyuya kalmışti üst katta dieri yemek yaptığı için yukarı çıktım ve uyuyanın bacaklarına ellemeye ve bu şekilde yukarı çıkarken birden uyandı ve nabıyorsun sen dedi bende sus konuşma diyip üstüne atladım beni itlemeye çalıştı fln ama işe yaramadı ben bunun eşortmanını hemen indirdim benimkinide indirip bunun götüne dayadım bakire olduğu için ve hafiften soktüm birden bağardı hala beni itliodu o anda bunun ikiz kardeşi geldi ve kapıda şok olmuş bi şekilde bakıodu artık altındakı karşılık vermio zevk almaya bakıodu kardeside bize yaklaştı ve birden beni çekip benim aleti yalamaya basladı sonra onları 4 saat siktim şimdi o yaşlı kişi noldu derseniz onun kulaklar duymuyo 1-2 kere seslendi gittiler herhalde dedi ve sustu benimle tanışmak isteyen bayanlar hepinize kapım açık her zevki tatmak istiyorum bana immorial31@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.