Archive for the ‘Aldatanlar’ Category

komş unun koca iş e biz sikiş e

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

ben emre ankara da yaş ı yorum 39 yaş ı nda yakı ş ı klı biriyim arzu bizim alk katta oturan &ccedil ok seksi birisi oldum olası ona hastaydı m ama bir t&uuml rl&uuml yaklaş amı yordum sonu&ccedil ta oda bende evliydim bir akş am evde otururken kapı &ccedil aldı gelen arzunun kocası hakandı hakan bana kombide arı za oldugunu bakı p bakamayacagı mı sordu elimden tamirat iş leri geldigini biliyordu bende arzuyu g&ouml rme fı rsatı dogdugu i&ccedil in hemen kabul ettim beraber aş agı ya indik kombi mutfaktaydı i&ccedil eri girdigimizde arzu bulaş ı k makinası nı d&uuml zenliyordu egilmiş m&uuml thiş g&ouml t&uuml ortaya &ccedil ı kmı ş tı &uuml st&uuml nde dar eş ofman ve g&ouml begini hafif a&ccedil ı k bı rakan bir bady vardı merhabalaş tı k ben kombiyle ugraş maya baş ladı m o anda hakanı n tel.i &ccedil aldı hakan konuş ması bittikten sonra benim &ccedil ı kmam kusura bakma dedi arzunun suratı ası lmı ş tı ama eş i sinirli bir ş ekilde yolculadı ktan sonra mutfaga d&ouml nd&uuml bir sigara yaktı masaya oturdu havadan sudan konuş maya baş ladı k ben artı k tamiratı bı rakmı ş tı m arzunun karş ı sı na oturdum sohbet devam ettik arzu yalnı z kalmakta ş ikayet&ccedil iydi hakanı n onu yalnı z bı raktı gı nı geceleri yalnı z kalmaktan bı ktı gı nı anlatı yordu bunları anlatı rken g&ouml zlerime manalı bir ş ekilde bakı yordu bende ne olacaksa olsun dedim ve benim senin gibi bir eş im olsa evden &ccedil ı kmazdı m dedim bir an oda ş aş ı rdı ve sonra g&uuml lerek ne yapardı n dedi ben ger&ccedil ekten bilmek istiyomusun dedim evet dedi bende evde onu s&uuml rekli &ccedil ı rı l&ccedil ı plak gezdirirdim ve evin her k&ouml ş esinde sikerdim dedim arzu bana bu kadar azgı nmı sı n dedi evet hemde &ccedil ok dedim her akş am seks yapar g&uuml nde iki &uuml &ccedil kerede 31 &ccedil ekerim dedim arzu bir s&uuml re bir ş ey demedi sonra yavaş ca kalktı &uuml st&uuml ndeki badyi &ccedil ı kardı muhteş em g&ouml g&uuml sleri ortadaydı s&uuml tyensizdi ben ş aş ı rmı ş &ouml ylece kalmı ş tı m sonra bir hamlede eş ofmanı nı sı yı rdı altı nda k&uuml lot yoktu muteş em bir v&uuml cudu vardı bana d&ouml nd&uuml ve iş te &ccedil ı rı l&ccedil ı plak kaldı m dedi hakan beni sikemiyor artı k dayanamı yorum dedi bende ayaga kalktı m bir &ccedil ı rpı da soyundum dudakları na yapı ş tı m ve ateş li bir ş ekilde &ouml p&uuml ş meye baş ladı k bir yandanda amı na elimi attı m ve ok&ouml amaya baş ladı m hemen sulandı dudakları ndan boynuna ordan kulak memelerini yalamaya baş ladı m biraz egilip memelerini yalamaya baş ladı m arzu inlemeye baş lamı ş tı arzuyu sandelyeye oturtup bacakları nı araladı m amı tertemizdi dilimi yaklaş tı rı p yalamaya baş ladı m &ccedil ok g&uuml zel tadı vardı dilimi amı nı n i&ccedil ine iyice sokuyordum arzu artı k &ccedil ı glı klar atmaya baş lamı ş tı ohh harika mmı mmm diye sesler &ccedil ı karı yordu bu beni dahada azdı rı yordu artı k amı nı agzı mı n i&ccedil ine sokabildigim kadarı nı sokup emiyordum hafif ı sı rı yordum arzu daha fazla dayanamayı p titreyerek &ccedil ı glı k atarak boş almaya baş ladı b&uuml t&uuml n akan am suyunu yalayı p yuttum ayaga kalktı m sikimi arzunun eline verdim arzu biraz okş adı ktan sonra sikimi agzı na soktu agzı ateş gibi yanı yordu m&uuml thiş yalı yordu oda aynı ona yaptı gı m gibi sikimi vakumlayı p i&ccedil ine &ccedil ekiyordu 10dk kadar yaladı ktan sonra bende geliyorum dedim sikimi agzı ndan &ccedil ı karı p bana 31 &ccedil ekmeye baş ladı bende fazla dayanamadı m ve arzunun g&ouml g&uuml slerine dogru boş aldı m ikimizde biraz rahatlamı ş tı k birer sigara yaktı k sigara i&ccedil erken bir yandanda birbirimizi okş uyorduk arzu yeniden ı slanmaya baş lamı ş tı ayaga kalktı elimden tuttu beraber banyoya gittik duş a girdik arzu duş ta egilip sikimi tekrar agzı na aldı ve yalamaya baş ladı sikim tekrar taş gibi olmuş tu duş tan &ccedil ı ktı k salona ge&ccedil tik ben arzuyu yuz &uuml st&uuml kanepeye yatı rı p ayakları nı yalamaya baş ladı m ayak parmakları nı agzı ma sokup yalı yordum arzunun &ccedil ok hoş una gitmiş ti yavaş ca yukarı lara &ccedil ı kı p kal&ccedil aları nı yalayı p &ouml pmeye baş ladı m kal&ccedil aları nı aralayı p amı nı ordan g&ouml t deligini yalamaya baş ladı m g&ouml t yalamaya bayı lı rı m arzu artı k inlemeye baş lamı ş tı ohh harika diyordu g&ouml t deligini iyice aralayı p dilimi sokuyordum arzu kı vranı yordu biraz daha yalayı p ters &ccedil evitdim ve bu sefer g&ouml g&uuml slerini yalamaya baş ladı m ordan yavaş &ccedil a aş agı g&ouml begine aordanda amı na inmiş tim amı nı yine vakumlamaya baş ladı m amı nı n suyu sel gibi akı yordu sok artı k dedi arzuyu &ouml n&uuml mde diz &ccedil &ouml kt&uuml rd&uuml m sikimi agzı na verdim biraz yaladı ktan sonra domaltı p bir hamlede sikimi soktum arzu m&uuml thiş bir &ccedil ı glı k atmı ş tı biraz bekledikten sonra hı zla girip &ccedil ı kmaya baş ladı m ben sikimi amı na soktuk&ccedil a arzu inliyor &ccedil ı glı k atı yordu iki elimle kal&ccedil aları ndan tutup vurmaya baş ladı m ş akkş akk diye &ccedil ı kan sesler ikimizide deli ediyordu sikimi cı kardı m kanepeye oturdum arzu y&uuml z&uuml bana d&ouml n&uuml k ş ekilde sikimi tuttu ve amı na soktu k&ouml k&uuml ne kadar girince ohhhh diye ses &ccedil ı kardı ve oturup kalmaya baş ladı amı nı n i&ccedil i ateş gibi yanı yordu arzu sikimin &uuml st&uuml nde zı plarken bende g&ouml g&uuml slerini okş ayı p sı kı yordum arzuda bende inliyorduk bir s&uuml re daha zı pladı ktan sonra &ccedil ı klı kları arttı ve ohhhhh ahhhhh sesleri arası nda i&ccedil ime boş al amı mı sula dedi bu s&ouml zler aklı mı baş ı mdan aldı ve bende ahhh heliyorum aş kı mm dedim arzu bende geliyorum erkegimmm dedi ve aynı anda titremeye baş ladı k arzunun amı nı istedigi gibi sulamı ş tı m arzu kolları ma yı gı ldı kaldı ikimizde nefes nefese kalmı ş tı k yavaş yavaş kendimize geldik arzu harikaydı n canı m ger&ccedil ektende s&ouml yled
gibi azgı nmı ş ş ı n dedi hakan beni hi&ccedil b&ouml yle sikemedi dedi bende sende m&uuml thiş din canı m cok g&uuml zeldi dedim saate baktı gı mda 2 saat seviş miş dik ben kalktı m giyindim arzuyla kapı da uzun uzun &ouml p&uuml ş t&uuml kten sonra &ccedil ı ktı m mutlu ş ekilde eve gittim eş im ge&ccedil kaldı n dedi hakanı n bizi yalnı z bı raktı gı ndan haberi yoktu arı zayı ancak hallettim dedim ve bir postada karı ma attı ktan sonra mutlu bir ş ekilde uyudum.arzuyla iliş kimiz 6 ay kadar s&uuml rd&uuml bazen onun evinde bazen benim evde her fı rsatta sikiş tik ş u an baş ka ş ehirde eş inin iş i nedeniyle ama yakı nda d&ouml necek bende og&uuml n&uuml d&ouml rt g&ouml zle bekliyorum seks isteyen bayanlar eş ini baş kası yla d&uuml ş &uuml nen erkekler ve &uuml &ccedil &uuml nc&uuml arayan &ccedil iftler ekleyin karizma06_1970@hotmail.com

en yakı n arkadaş ı mla aldattı

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Ben istanbuldan gizem 25 yaş ı ndayı m mert adı nda bi sevgilim vardı hi&ccedil kavga etmezdik iliş kimiz &ccedil ok iyidi.bide &ccedil ocukluk arkadaş ı m &ouml zge vardı onlada aramı z &ccedil ok iyidi.sevgilim ben bide bi arkadaş ı mı z daha aynı evde kalı yoduk ben arkadaş ı mla dı ş arı &ccedil ı kcaktı m sevgilim evde kalmak istedi bizde tamam dedik ondan sonra &ccedil ı ktı k 10 dk y&uuml rd&uuml k ama canlı y&uuml r&uuml sek 5 dk olurdu her neyse ben bi baktı m cebime c&uuml zdanı mı evde unutmuş um hemen koş a koş a eve gittim eve geldim bak6tı m sevgilimin odası bdan tuaf tuaf sesler geliyo bide baktı m sevgilim en yakı n arkadaş ı m &ouml zgeyle seks yapı yolar ve mert birden ona aş kı m gibi ş eyler diodular ben i&ccedil eri bi girdim ikiside oldukları yerde ondular sanki ondan sonra gittim yanları na ne kadar iğ ren&ccedil insanalarsı nı z dedim ve sevgilime seryt&ccedil e bi tokat attı m arkadaş ı ma da meğ er b&uuml t&uuml n arkadaş lı ğ ı mı z yalan die suratları na t&uuml k&uuml rd&uuml m c&uuml zdanı mı alarak ve ağ ayarak evden &ccedil ı ktı m ondan sonra merti evden kovduk

sonunda teyzemi siktim

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

herkese slm ben hakan yaş ı m29 size teyzemi nası l siktiğ imi anlatacam teyzem 39 yaş ı nda dul birisi ismi g&uuml l pek g&uuml zel olmasada her zaman d&uuml ş &uuml n&uuml p 31 &ccedil ektiğ im birisi teyzem her zaman bana aş kı m derdi bende ona aş kı m derdim bazen d&uuml ş &uuml n&uuml rd&uuml m acaba o da beni istiyor mu diye 1 haftadı r her zaman beni cepden arı yoruzun uzun konuş uyorduk bende d&uuml ş &uuml n&uuml p acaba azdı mı memlekette olduğ u i&ccedil in telde g&ouml r&uuml ş &uuml yorduk ve internetede &ccedil ok fazla takı lı rdı kesin hayatı nda birileri olmuş tur &ccedil ok azmı ş birisi bazen internette oyun oynarken sevgiliyi canlandı rı rdı k masadakı lere karş ı beni ve masadakı lerı azdı rı rdı birg&uuml n yine telde konuş urken geleceğ ini bende evde yanlı z yaş adı ğ ı m i&ccedil in &ccedil ok iyi olur evi temizliyecek birisine ihtiyacı m vardı o da o kadar kı zı n i&ccedil inden birisini bulamadı n mı dedi bende ben senin gelmenı istiyorum dedim aş kı mda olur ne olacak gelirim dedi ve o g&uuml n geldi beni aradı aş kı m ben geldim bende iş yerinde olduğ umu s&ouml yledı m sabah evde olacağ ı mı s&ouml yledı m teyzemlere yakı n oturuyorduk ve sabah iş yerinden eve gittim yatı yordum 10.30 civarı zil &ccedil aldı hava sı cak olduğ u i&ccedil in bende ş ortla yatı yordum aklı mapostacı filan geldi sandı m birde baktı m kı aş kı m gelmiş bana &ouml yle bir sarı lması var kı sankı ger&ccedil ekten aş kı m bana sarı lı rken g&ouml g&uuml slerini vucumda hissettim bu ne hal dedi hemen bana bende hava sı cak o y&uuml zden dedim bende bi &ccedil ay koy kahvaltı yapalı m dedim bekarlı k zor dedim aş kı mda aynen &ccedil ok zor dedi bende size ne olur kı bayansı nı z ev iş leri sizin i&ccedil in basit dedim herş ey ev iş i değ ilki aş kı m dedi onu s&ouml yleyı nce aş kı mı n yarağ a hasret olduğ unu anladı m o da aslı nda bayan i&ccedil in daha basit dedim istediğ ini elde eder dedim o da g&uuml venı lecek kı msenı n olmadı ğ ı nı s&ouml yledi bende ş akayla karı ş ı k bana g&uuml ven dedim.teyzen olmasaydı m aslı nda sana g&uuml venı rdı m dedi bu daha iyi olmaz mı dedim kı mse bizden ş &uuml pelenmez dedim biraz durdu sen benı mı istiyorsun dedi bende net ve a&ccedil ı k olarak seni &ccedil ok hayal ettim amatepkı nden her zaman &ccedil ekı ndı m dedim der demez dudakları ma yapı ş tı biraz &ouml p&uuml ş t&uuml k sonra dur kahvaltı yapalı m daha zamanı mı z &ccedil ok dedi kahvaltı yaparken senı nle kopmak istiyorum dedi bende buna &ccedil ok ihtiyacı m var zaten kahvaltı yı yarı da bı raktı m yatak odası na ge&ccedil tik &ouml p&uuml ş meye baş ladı k &ouml p&uuml ş &uuml rken vucudunu okş uyordum yavaş &ccedil a birbirimizi soymaya baş ladı k en kı sa zamanda &ccedil ı rı l&ccedil ı plak kalmı ş tı k yatağ a uzattı m dudakları ndan baş layı p kulak memelerini g&ouml g&uuml slerine derken aş ağ a doğ ru indim ve bal kutusuna geldimdilimle amı nı yokluyordum amı nı n sı caklı ğ ı nı hissediyordum bende yalamak istiyorum dedi o zaman 69 pozisyonunu aldı k en &ccedil ok sevdiğ im pozisyon dilimle badana &ccedil ekiyordum aradanda karadeliğ ine dilimi s&uuml rt&uuml yordum onun &ccedil ok hoş una gitmiş ti bunu devamlı istedi daha zamanı mı z var dedim herş eyı yaparı z aş kı m dedim &ccedil ı ldı rana kadar birbirimizi yaladı k ben boş alacağ ı mı s&ouml yledim aş kı mda i&ccedil ime boş al sı caklı ğ ı nı hissetmek istiyorum dedisı rt &uuml st&uuml yatı rdı m sikimi amı na s&uuml rd&uuml m yavaş &ccedil a i&ccedil ine girmeye &ccedil alı ş dı m sikim fazla b&uuml y&uuml k olmasada 16cm var bacakları nı omuzuma kaldı rdı m amı na gidip gelmeye baş ladı m taş akları ma kadar amı na sokuyordum ilk boş almam erken oldun boş aldı ktan sonrada biraz dahagidip geldim aş kı mda boş aldı sonra yatağ a uzanı p birer sigara i&ccedil tik bunu her zaman yapmak istediğ ini s&ouml yledi bende olur dedim sigara bittikten sonra yine &ouml p&uuml ş meye baş ladı k &ouml p&uuml ş t&uuml kden sonra sikimi yalamaya baş ladı bende aş kı mı kaldı rı p &uuml zerine oturması nı s&ouml yledim yavaş &ccedil a &uuml zerine oturduyavaş yavaş zı plamaya baş ladı bende sallanan g&ouml g&uuml slerini okş uyordum &uuml zerimde resmen koptu ve boş aldı bende domal dedim arkadan amı na girmek istiyorum dedim domaldı sikimi amı na soktum kal&ccedil aları ndan tutup gidip gelmeye baş ladı m daha hı zlı sok aş kı m diyordu altı mda kı vranı yordu&ouml yle sert gidip gelı yordum kı nefesimiz değ iş ti ve ikimizde aynı anda boş aldı k biraz dinlendikten sonra g&ouml tten gireceğ imi s&ouml yledim ama &ouml nce yalamanı istiyorum dedi bende dilimle karadeliğ in yalamaya baş ladı m sankı sikiyormuş um gibi zevke gelmiş ti hazı r mı sı n dedim aş kı m evet dedi biraz krem s&uuml rd&uuml m sikimide deliğ ine gezdirdim yavaş &ccedil a sokmaya baş ladı m bi iki denememı zden sonra i&ccedil ine yavaş &ccedil a girdim hı zlan aş kı m dedi
&ouml yle gidip gelı yordum kı &ccedil ı glı k atı yordu sikim i&ccedil inde sankı daha da b&uuml y&uuml d&uuml &ccedil ek aş kı m diyordu ben daha da sokuyordum sonunda ikimizde boş aldı k birlikte sonra banyoya gidip yı kandı k evi sonra temizlemeye gelirim dedi daha g&uuml zel temizlerim dedi ve gitti daha sonra telde g&ouml r&uuml ş t&uuml k g&ouml t&uuml n&uuml n &uuml zerine oturamadı ğ ı nı s&ouml yledı &ccedil ı lgı nlı k yaş amak isteyen olgun bayanlar varsa pozisyon-69 ekleye bilirler iyi sexler herkese..

NEDEN Sİ TEYİ G&Uuml NCELLEMİ YORSUNUZ?

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

NEDEN Sİ TEYİ G&Uuml NCELLEMİ YORSUNUZ?

&uuml st komş um we 22lik ben!!

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

merhaba ben izmirden ezgi 22 yaş ı ndayı m oturdugumuz yere tam 3 yı l oldu taş ı nalı &uuml st komş umuz hı dı r beyle tanı ş alı da hı dı r bey 38 yaş ları nda ewli bir &ccedil ocuk sahibi uzun boylu kumral tenli iri sikli bir adamdı r.ben ise 22 yaş ı nda 1.69 boyları nda esmer b&uuml y&uuml k g&ouml ğ &uuml sl&uuml &ccedil ı kı k g&ouml tl&uuml bir bayanı m.Hı rdı r bey biz ilk geldiğ imizde eş i aysen hanı mla birlikte bize gelmiş ler bizde tabi yemkler b&ouml rekler &ccedil aylar falan ağ ı rladı k misafirlerimizi fakat o g&uuml n dikkatimi &ccedil eken bir ş ey oldu s&uuml rekli bana ka&ccedil amak bakı ş ları nı ı yakalı yorduum bunlar normal bakı ş malar deildi hı dı r bey o kadar sex i&ccedil eren bakı ş larlaa bakı yordukii dayanamamı ş artı k bende bakmaya baş lamı ş tı m bir ara mutfağ a kalktı m oda arkamda gelmiş bı &ccedil ak almaya nası lsı n ezgi dedi bende iim hı dı r abi sen naslsı n dedim oda seni g&ouml rd&uuml m daha iyi oldum dedi bende hafif&ccedil e g&uuml l&uuml msedim tam &ccedil ı karken arkası nı d&ouml n&uuml p nese ben bi g&uuml n tekrar uğ rar sohpet ederiz ş uan &ccedil ok kalabalı k dedi bende tamam dedim o g&uuml n &ouml yle bitti aradan 1 hafta ge&ccedil medii annem kardeş imi alı p teyzemleree gittti babamda iş te tabi meğ er og&uuml n iş e gitmemiş &uuml st komş umuz hı ı dı rr abii camdan annemlee konuş tuğ umu duyup heme cama &ccedil ı ktı ı bende karş ı camdan yansı ması nı ı izliodum &ccedil aktı rmadan annemler gittikten soraa sewinmiş gibi bir hhareket yaptı i&ccedil ime doğ muş tu o g&uuml n bitecekti bu iş giyindim s&uuml slendim derken kapı &ccedil aldı ezgi kı zı m baban ewdemi dedi babamı n ewde olmadı ğ ı nı bildiğ i halde bende hayı r hı dı r abi dedim hmm bndee sizin musluk i&ccedil in gelmiş tim bakabilirmiyim dedi tabi dedim &uuml st&uuml nde adidas eş ofmanı wardı ı rahat giyinmiş ti benim isee mini bir eteğ im askı lı bir badim ewimdeydim nası l olsa b&ouml ylee giyinmem normaldii neyse i&ccedil eri geldi we banyo musluğ una bakmaya gitti bende sumu &ccedil aymı ı diee sormaya gittiğ imde sa&ccedil ları yla uğ raş ı oduu beni g&ouml r&uuml nce bocaladı efendim dedi sumu &ccedil aymı dedim su dedi tmm dedim su getirmeye doru giderken oda arkamdan &ccedil ı kı p salona gitti suyu werdim we arkamı d&ouml n&uuml p g&ouml t&uuml m&uuml sallayarak karş ı koltuuna oturdum suyu i&ccedil tikten sonra &ouml yle birr oohh &ccedil ektikii sanki yarrağ ı nı azı ma wermiş gibi mutluydu neyse i&ccedil ti we bardağ ı masaya koydu bende o sı rada bacak bacak &uuml st&uuml ne attı m oda bacakları ma bakı p kendi bacakları nı ı a&ccedil tı karı n nerde dedim iş e gitti dedi hmmm dedim ben ş u bardağ ı i&ccedil eri g&ouml t&uuml riyim tam &ouml n&uuml nee eğ ildim g&ouml ğ &uuml slerimn i&ccedil ine d&uuml ş &uuml cektii we dur dedi kolumdan tutup yanı na oturttu we dudakları mdan &ouml pmeye baş ladı bende bardağ ı bı rakı p kafası nı iice kendime &ccedil ektim elini yawaş &ccedil a amcı ğ ı ma indirdii wee okş amayaa baş ladı ı sonra beni uzandı rı p amcı mı a&ccedil tı ı we yalamaya baş ladı ı &ouml ylee bir yalı yorduki sadece amcı ğ ı mla sewiş iyorduu wee ben zevkten inliyordum parmağ ı nı sokaraakk dahada inletiyordu sonra ben onun o kocaman yarrağ ı nı yalamayaa baş ladı mm bu sefe o inliyorduu &ouml yle bir yalı yordumkii dimdik olmuş tuu sikini kaldı rı p arada taaş ş ş akları nı ı azı ma alı yordum bu onu dahada &ccedil ı ldı rtı yorduu sen muhteş emsin ezgii ewtt ewt dewam et diee bu beni dahada &ccedil ok gaza getirdii we ayağ ı ı kalktı m memelerimi okş uyordu koltuğ a oturttum we bnm y&uuml z&uuml m onun y&uuml z&uuml ne bakar ş ekilde yarrağ ı na oturdum yawaş ywaş kaymaya baş ladı m ufak ufak hem zı plı yor hemde ahhh! uuuuhh!! yyeeaaahh!! diye bağ rı yorduk ben ellerinden tutmuş sadece kocaman olan g&ouml t&uuml m&uuml &uuml oynatı yordum yarrağ ı nı n &uuml st&uuml nde &ccedil ı ldı rmı ş gibydik bir 5 dk b&ouml ylee sikiş tikten sonra ben koltuğ a atı pp arkama uzandı ı bacağ ı mı kaldı rı p amcı ğ ı maa tekrar soktuu o soktuk&ccedil a ş ap ş app ş lapp ş lapp diee taş ş akları ndan sesler geliyorduu benn dhaa &ccedil ok baı rmya baş ladı m s&uuml persinn dewam et hı dı rr hadii hadii ooohh yyeeeaaahh seni sewiyorum kocacı m daha hı zlı ı ewtt ewt die inliordum derken telefon &ccedil &ccedil aldı ı tedirgin oldu we kalktı ı bende omzundan tuttum ayağ ı kalkı p sakin ol diyip onun &ouml n&uuml nee arkamı ı d&ouml nd&uuml m elime yarrağ ı nı alı p ayaktaki pozisyonumdan amcı ğ ı ma soktum onun ellerinden tutup kendimi ona doru &ccedil ekip bı rakmayaa baş ladı m oda rahatlamı ş tı ı hı zlandı m ewt wt dedii tam o sı rada &ouml n&uuml m&uuml d&ouml n&uuml p yarrağ ı nı azı ma aldı m we azı ma boş aldı ı nası l b&ouml yle g&uuml sell bir yrrak yaladı n mı dedi nerden baksan bi 20 21 santm wardı ı hayı rr seni sewiorum dedim amcı ğ ı mı ı azı na dayadı mm sende bunun tadı nı unutma dedim unutmı ycam karı cı m dedi we toparlandk ben eteğ im yerinee eş omu giydim giderken dudakları mdan &ouml pt&uuml we gene elinii amcı ğ ı maa attı gene gelicem sewgilm dedii we gitti o g&uuml n bu g&uuml nd&uuml rr haftada 3 4 kezz sikiş iyorzz

yengemin geniş amı

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

slm ben 22 yaş ı nda bekar bi gencı m sizlere bası mdan gecen bı hı kayemı anlatmak ı stoyorum dogma buyume musluyum hı kayem istanbulda yasamdı ailem tarafı ndan 17 yası ndayken okumak i&ccedil in istanbula amcamı n yanı na gonderı ldı m amcam ı st calı sı yo cok guzel bı hanı mı var ben gı ttı gı mde hanı mı hamı leydı benı m yanı mda cok rahat tı hı c cekı nmezdı benden ondan karnı nda ikizleri olması na ragmen muhtesem bı fı zı gı vardı ona okuldan gelı nce ev iş lerı nde yardı cı olurdum bu arada bazen bı rbı rı mze yakı n temasta bulunurdu neyse yengem dogumu yaptı cocuklarla felan ilgilenı yordum amcam 3 gunlugune izmire gittı yengemle evde yanlı z kaldı k bende o yasta cı nsellı gı daha tam bı lmı yodum amcamı n gı ttı gı ı lk aksam yengem dus almak ı cı n banyoyo gı ttı ben kı zladan bı rı aglayı nca banyonun kapı sı nı caldı m yengeme durumu soyledı m oda gel ı cerı dedı yengem cı rı lcı plaktı o an sikim tas gı nı oldu karnı nda yı rtı klar vardı herhalde dogumdan kalan izlerdı yengem bana baktı ve guldu ne o erhan bı zedemı kalkı yo dedı utancı mdan kı pkı rmı zı oldum kucuk kı zı verdı al gı zemı ben gelı yorum dedı gı zem hala aglı yordu yengem bornozla i&ccedil erı geldı ve kocaman sut dolu gogusunu bebege verdı ve bebek uyudu gamzeda coktan uyumuztu (ikizler) yengem yanı ma geldı ve mutfaktan kola getı rmemı ı stedı hemen alı p geldı m ve banyoda gordugu manzaranı n cok ayı p oldugunu soyledı bende haklı sı n yenge dedı m aynı kanepede oturuyoduk ve bana sana bu konuda yardı mcı olacagı m dedı yengem 9 ay sı kı lmemı s yaaaaaa ama aramı zda kalacak tı ve bı r kereye masustu bı rden bornozu uzerı nden attı ve karsı mda cillop gı bı bı bal kasesı duruyodu ve yalamamı soyledı ı lk tecrubemdı yaladı m cok buyuktu amı yala yala bı tmı yo sı kı m kazı k gı bı olmustu elı nı attı ve hemen bosaldı m elı ne becerı ksı z dedı yere bakarak durdum bı kac dakı ka yengem uzulme sana o zevkı yasatacam dedı ve benı mkı nı yalamaya basladı aynı porno fı lı mlerdekı orospular gı bı sı kı m yı ne dı keldı ve uzerı mı soydu hemen sı rt ustu yattı ve benı ustune cektı aletı mı elı ne aldı yerlestı rdı ı cı ne gı tgele basladı m rı tmı k bı ayar tutturmustum yengemde bı sı vı sı zmaya basladı sı ddetlı tı treme oldu onda megerse bosalmı s ben gı tgele devam ettı m 20 dakı ka surdu hala bosalamadı m yengem benı uzerı nden attı cunku ı kı ncı ye bosaldı artı k ben ı yı ce azdı m yengemı n arkası ndan sarı larak amı na yerlestı rdı m bı kac gı t gelden sonra buyuk bı patlama oldu yengem yı ne bana kı zdı nı ye haber vermı yosun i&ccedil ine neden bosaldı n ben onları yutacaktı m dı ye neyse artı k ı kı mı zde rahatlamı stı k bendusa gı rdı m cı ktı m yengemde dus aldı ve oturma odası nda konusmaya basladı k bana amcamdan daha iyi oldugumu soyledı unutma aramı zda ve bı defalı ktı dedi bende tamam dedı m amcam ı kı gun sonra geldı artı k her gece yengemı dusunup masturbasyon yapar olmustum bı gun okuldan geldı m yengeme tekrar yapalı mdedı m olmaz dedı bende okul kapanı r kapan maz musa dondum saygı larrrrrr

unı versı te hocamla…

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

merhabalar…adı m sevcan 21 yası nda hukuk okuyorum..bundan ı kı ay kadar onceydı sı nav zamanı bı r dersı mı n sı navı na uyuyakaldı gı m ı cı n gı remedı m..uc yı ldı r dersı me gı ren ogretmenı mı n yanı na gı derek uyuyakaldı m ozur dı lerı m sı nava gı remedı m benı ayrı sı nav yaparmı sı nı z dedı m oda bı sartla dedı bende sartı nı sordum bu aksam yemege cı kalı m bunları orda konusuruz dedı senı uzun zamandı r begenı yorum dedı ..bende kabul ettı m.luks bı r restauranta gı ttı k yemek yedı k ı ctı k falan ben mı nı bı rde etek gı ymı stı m..sarhos olan hocam elı nı bacagı ma attı .bnende tahrı k olmustum.gı delı mmı dedı .bı r otele gı ttı k..sonra sevı stı k..cok harı kaydı butun herseyı denedı k butun bı ldı klerı nı ustumde uyguladı ..cok guzel bı geceydı sı mdı sı k sı k bulusup sevı sı yoruz..yenı hı kayelerı mde olursa paylasacagı m…

sitemize neoldu

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

selam sitemize neoldu kapandı mı artı k hı kaya ler
yok kapndı mı bı r ş ey yazarsanrı n hergun girmek zorunda kalmam yanı artı k hikaye omayacakmı girmeyeyı mmı

BALDIZIMI BALKONDA,SONRA BANYODA SONRADA YATAKTA 3

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Baldı zı mda ben de balkonda zevkin dorukları na varmı ş tı k.Baldı zı m ellerini yı kamaya gitti.Tekrar geldiğ inde yanı ma oturduğ unda”ablam uyuyor,kontrol ettim de geldim”dedi ve geceliğ ini &ccedil ekerek tekrar bağ daş kurup oturdu yanı ma.Artı k a&ccedil ı lmı ş tı k.Ben baldı zı mı n bacakları nı hem &ouml p&uuml yor, hem de okş uyordum.Bacakları nı uzattı ve ayı rdı “eniş im am yalamayı seviyormusun?”diye inleyerek konuş tu,ben cevap vermeden baldı zı mı n amı nı yalamaya &ccedil oktan baş lamı ş tı m.Baldı zı mı n amı sabun kokuyordu ve o amcı ğ ı hem emiyor,hem de yalı yordum.Bu arada baldı zı m gecenin sessizliğ inde sesimiz duyulması n diye sessizce inliyor”yala eniş im,yala eniş im,ye onu eniş im”diyordu.Benim sikim tekrar kalkmı ş tı .”eniş im ben de senin sikini yalamak istiyorum”dedi ve bacakları nı n arası nda kalktı m.Ş ortumun kenarı nda sikimi &ccedil ı karı p,baldı zı mı n ağ zı na verdim”em g&uuml zelim,yala g&uuml zelim”dedim.Baldı zı m sikimi iş tahla yalı yor,beni u&ccedil uruyordu.Sikimin baş ı nı emiyor,daş akları mı okş uyor beni sessizce inletiyordu.Sonunda dayanamayı p,ağ zı na boş aldı m.Daha sonra,ben tekrar baldı zı mı n sulu amı nı emmeye,parmakla okş amaya baş ladı m.”ohhh eniş im,bi tanecik eniş im,sik beni eniş im”diye inliyerek o da boş aldı .ERTESİ G&Uuml N NELER OLDU.ONU DA SONRA ANLATACAĞ IM…edit&ouml re not:bunu tek bir par&ccedil a olarak d&uuml zenlerseniz sevinirim)

BALDIZIMI &Ouml NCE BALKONDA,SONRA BANYODA,SONRA YATAKTA 2

Pazartesi, Haziran 21st, 2010

Sağ kolum baldı zı mı n omzunda sol elim,amı nı n &uuml st&uuml ndeydi,k&uuml lodunun &uuml st&uuml nde amı nı okş uyor,baldı zı m da sikimi okş uyordu.Liseli gibi nefes nefeseydik.Daha sonra,baldı zı mı n dudakları nı &ouml pmeye baş ladı m.”eniş im &ccedil ok fenayı m”diyordu.Ben de ancak”ben de &ouml yleyim”diyebildim.Parmakları mı baldı zı mı n sulanmı ş amı na sokup,&ccedil ı karı yor.Baldı zı m da elin t&uuml k&uuml r&uuml klemiş ,sikimi okş uyordu.Baldı zı mı kucağ ı ma &ccedil ekmek istedim.Ama,baldı zı m ş imdi olmaz eniş im,yarı n kı lı f al,&ouml yle yapalı m dedi.Daha,ilk g&uuml nden baskı yapmak istemiyordum.”tamam”dedim ve Sessizce inleyerek birbirimizi balkonda boş alttı k…teras09@hotmail.com